Pomoc

pomoc / konfiguracja programów pocztowych

Przykładowe dane:

email: jan.kowalski@gd.pl
konto: gd-kowalski
hasło: M0je-Ha5loo

Polączenia zwykłe (bez szyfrowania):
serwer poczty przychodzacej (POP3): poczta.gd.pl (port: 110)
serwer poczty wychodzacej (SMTP): poczta.gd.pl (port: 587)

Połączenia szyfrowane SSL/TLS:
serwer poczty przychodzacej (POP3): poczta.gd.pl (port: 995/SSL lub 110/TLS)
serwer poczty wychodzacej (SMTP): poczta.gd.pl (port: 465/SSL)Konfiguracja poczty e-mail w Mozilla Thunderbird

Pobierz bezpłatnie

 1. W uruchomionym programie Mozilla Thunderbird wybierz z menu Narzędzia opcję Konfiguracja kont
 2. Kliknij Dodaj konto, zaznacz Konto pocztowe i kliknij Dalej
 3. Wpisz nazwę wyświetlaną (Twoje imię, nazwisko lub pseudonim): Jan Kowalski, Adres e-mail: jan.kowalski@gd.pl oraz Hasło: M0je-Ha5loo i klikamy Kontynuuj
 4. Kliknij Konfiguracja zaawansowana
 5. Dla Serwer poczty przychodzącej wybierz:
  • Typ: POP3
  • Adres serwera: poczta.gd.pl
  • Port: 995
  • SSL: SSL/TLS
  • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 6. Dla Serwer poczty wychodzącej wybierz:
  • Typ: SMTP
  • Adres serwera: poczta.gd.pl
  • Port: 465
  • SSL: SSL/TLS
  • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 7. Wpisz Nazwę użytkownika: gd-kowalski i kliknij Gotowe.


Konfiguracja poczty e-mail w Microsoft Office Outlook 2010, 2013

 1. W uruchomionym programie Microsoft Office Outlook w menu Plik wybierz Informacje.
 2. W oknie Informacje o kontach kliknij Dodaj konto
 3. W następnym kroku pomijamy Automatyczne konfigurowanie konta włączając opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i znowu potwierdzamy Dalej.
 4. Wybierz usługę Internetowa poczta e-mail i następnie Dalej.
 5. Wpisz informacje o użytkowniku:
  • Imię i Nazwisko (opis do adresu email): Jan Kowalski
  • Adres e-mail: jan.kowalski@gd.pl
  • Typ konta: POP3
  • Serwer poczty przychodzacej (POP3): poczta.gd.pl
  • Serwer poczty wychodzacej (SMTP): poczta.gd.pl
  • Nazwa użytkownika: gd-kowalski
  • Hasło: M0je-Ha5loo
  • Zaznaczamy pole: Zapamiętaj hasło
 6. Po czym klikamy Więcej ustawień..., a następnie wybieramy zakładkę Serwer wychodzący
 7. Zaznaczamy pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. Upewnij się, czy jest zaznaczone pole Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
 8. (gdy Twój operator sieci blokuje port 25)
  W tym samym oknie wybieramy jeszcze zakładkę Zaawansowane i w polu Poczty wychodząca (SMTP) zamieniamy domyślny port 25 na nowy port 587
 9. Teraz pozostaje już tylko potwierdzenie wszystkich ustawień. Klikamy OK, następnie Dalej i na sam koniec Zakończ


Konfiguracja poczty e-mail w Microsoft Office Outlook 2007

 1. W uruchomionym programie Microsoft Office Outlook 2007 wybierz z menu Narzędzia opcję Ustawienia kont.
 2. W zakładce Poczta e-mail kliknij Nowy...
 3. W oknie Dodawanie nowego konta e-mail zaznaczamy opcje Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP i następnie Dalej.
 4. W następnym kroku pomijamy Automatyczne konfigurowanie konta włączając opcję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów i znowu potwierdzamy Dalej.
 5. Wybierz opcję Internetowa poczta e-mail i następnie Dalej.
 6. Wpisz informacje o użytkowniku:
  • Imię i Nazwisko (opis do adresu email): Jan Kowalski
  • Adres e-mail: jan.kowalski@gd.pl
  • Typ konta: POP3
  • Serwer poczty przychodzacej (POP3): poczta.gd.pl
  • Serwer poczty wychodzacej (SMTP): poczta.gd.pl
  • Nazwa użytkownika: gd-kowalski
  • Hasło: M0je-Ha5loo
  • Zaznaczamy pole: Zapamiętaj hasło
 7. Po czym klikamy Więcej ustawień..., a następnie wybieramy zakładkę Serwer wychodzący
 8. Zaznaczamy pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. Upewnij się, czy jest zaznaczone pole Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
 9. (gdy Twój operator sieci blokuje port 25)
  W tym samym oknie wybieramy jeszcze zakładkę Zaawansowane i w polu Poczty wychodząca (SMTP) zamieniamy domyślny port 25 na nowy port 587
 10. Teraz pozostaje już tylko potwierdzenie wszystkich ustawień. Klikamy OK, następnie Dalej i na sam koniec Zakończ


Konfiguracja poczty e-mail w MS Outlook XP (2002) i 2003

 1. W uruchomionym programie MS Outlook XP wybierz z menu Narzędzia opcję Konta e-mail.
 2. Kliknij Dodaj nowe konto e-mail i następnie Dalej.
 3. Wybieramy Typ serwera POP3 i następnie Dalej.
 4. Wpisz informacje o użytkowniku:
  • Imię i Nazwisko (opis do adresu email): Jan Kowalski
  • Adres e-mail: jan.kowalski@gd.pl
  • Serwer poczty przychodzacej (POP3): poczta.gd.pl
  • Serwer poczty wychodzacej (SMTP): poczta.gd.pl
  • Nazwa użytkownika: gd-kowalski
  • Hasło: M0je-Ha5loo
  • Zaznaczamy pole: Zapamiętaj hasło
 5. Po czym klikamy Więcej ustawień, a następnie wybieramy zakładkę Serwer wychodzący
 6. Zaznaczamy pole Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia. Upewnij się, czy jest zaznaczone pole Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.
 7. (gdy Twój operator sieci blokuje port 25)
  W tym samym oknie wybieramy jeszcze zakładkę Zaawansowane i w polu Poczty wychodząca (SMTP) zamieniamy domyślny port 25 na nowy port 587
 8. Teraz pozostaje już tylko potwierdzenie wszystkich ustawień. Klikamy OK, następnie Dalej i na sam koniec Zakończ


Konfiguracja poczty e-mail w OE i MS Outlook 2000

Poniższy opis odnosi się do konfiguracji skrzynki pocztowej w kliencie pocztowym Outlook Express w wersjach 5.0, 5.5, 6.0 i MS Outlook w wersji 2000. Jako przykład przedstawimy sposób konfiguracji ww. programu do odbioru poczty z naszego sewera.

Uwaga! We wcześniejszych wersjach obu programów nie będzie działało poprawnie wysyłanie wiadomości z powodu braku obsługi autoryzacji dla poczty wychodzącej (patrz punkt 8).

 1. W uruchomionym programie Outlook Express wybierz z menu Narzędzia opcję Konta.
 2. Kliknij Dodaj i wybierz Poczta.
 3. Wpisz nazwę wyświetlaną (opis do adresu email – Jan Kowalski) i kliknij Dalej.
 4. Wpisz adres email: jan.kowalski@gd.pl i kliknij Dalej.
 5. Wpisz adresy serwerów: poczta.gd.pl – dla poczty przychodzącej (POP3) i poczta.gd.pl - dla poczty wychodzącej (SMTP) – i kliknij Dalej.
 6. Wpisz Nazwę konta: gd-kowalski i hasło: M0je-Ha5loo.
  W celu zapamiętania wpisanego hasła, na stałe, zaznacz opcję Zapamiętaj hasło. Ponownie kliknij Dalej
 7. Kończymy podstawowy etap konfiguracji klikając na Zakończ
 8. Nasz serwer pocztowy wymaga jeszcze ustawienia opcji Autoryzacji dla poczty wychodzącej.

  W menu Narzędzia, wybieramy opcję Konta. W zakładce Poczta zaznacz utworzoną wcześniej skrzynkę i kliknij Właściwości. Wybierz zakładkę Serwery i zaznacz opcję: Serwer poczty wychodzącej – Serwer wymaga uwierzytelnienia
 9. (gdy Twój operator sieci blokuje port 25)
  W tym samym oknie wybieramy jeszcze zakładkę Zaawansowane i w polu Poczty wychodząca (SMTP) zamieniamy domyślny port 25 na nowy port 587
 10. Po zatwierdzeniu wszystkich zmian, program Outlook Express jest gotowy do wysyłania i odbierania wiadomości.


Konfiguracja poczty e-mail w programie "Poczta usługi Windows Live"

 1. W uruchomionym programie Poczta usługi Windows Live w lewym menu kliknij Dodaj konto e-mail.
 2. W oknie Dodaj konto e-mail wpisz
  • Adres e-mail: jan.kowalski@gd.pl <- to jest przykład, wprowadź odpowiednie swoje dane
  • Hasło: M0je-Ha5loo <- to jest przykład, wprowadź odpowiednie swoje dane
  • Nazwę wyświetlaną: Jan Kowalski <- to jest przykład, wprowadź odpowiednie swoje dane
  na samym dole zaznacz opcję: Ręcznie skonfiguruj ustawienia serwera dla konta e-mail, a następnie kliknij Dalej (Next).
 3. W następnym kroku ustawiamy Informacje o serwerze poczty przychodzącej:
  • Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: POP3
  • Serwer poczty przychodzacej (POP3): poczta.gd.pl
  • (a) Serwer poczty przychodzacej: poczta.gd.pl, port:110
  • (b) Serwer poczty przychodzacej: poczta.gd.pl, port:995 oraz włączona opcja: Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
  • Zaloguj, używająć: Uwierzytelnianie oparte na zwykłym tekście
  • Identyfikator logowania: gd-kowalski <- to jest przykład, wprowadź odpowiednie swoje dane
  potem Informacje o serwerze poczty wychodzącej:
  • (a) Serwer poczty wychodzącej: poczta.gd.pl, port:587
  • (b) Serwer poczty wychodzącej: poczta.gd.pl, port:465 oraz włączona opcja: Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)
  • włączamy: Mój serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia
  i operację konfiguracji kończymy klikając: Dalej (Next) i Zakończ (Finish)
 4. W celu uniknięcia przepełnienia skrzynki e-mail na serwerze należy jeszcze wyłączyć opcję "Pozostawiania kopii wiadomości na serwerze", która to opcja jest tutaj standardowo włączona (w odróżnieniu do innych programów pocztowych).
  • W lewym menu, na własnie skonfigurowanej skrzynce, klikamy "prawym klawiszem myszy" i wybieramy opcję: Właściwości
  • Przchodzimy do zakładki Zaawansowanie i w sekcji Dostarczanie wyłączamy opcję: Umieść kopie wiadomości na serwerze
  • Operację kończymy klikając OK


Konfiguracja poczty e-mail w Mozilla

Poniższy opis konfiguracji skrzynki pocztowej w kliencie pocztowym Mozilla – Kurier Poczty odnosi się do wersji 1.x. Jako przykład przedstawimy sposób konfiguracji ww. programu do odbioru poczty z naszego serwera.

 1. W uruchomionym programie Kurier Poczty wybierz z menu Edycja opcję Konfiguracja kont Kuriera Poczty
 2. Kliknij Dodaj konto, zaznacz Konto pocztowe i kliknij Dalej
 3. Wpisz nazwę wyświetlaną (Twoje imię, nazwisko lub pseudonim): Jan Kowalski, wpisz adres email (Adres e-mail): jan.kowalski@gd.pl i kliknij Dalej.
 4. Wybierz opcje Serwer POP i wpisz adres Serwera poczty przychodzącej: poczta.gd.pl i kliknij Dalej.
 5. Wpisz Nazwę użytkownika: gd-kowalski i kliknij Dalej.
 6. Wpisz Nazwę konta: np. Skrzynka w GD i kliknij Dalej.
 7. Kończymy podstawowy etap konfiguracji klikając na Zakończ.
 8. Teraz z menu Edycja wybierz opcję Serwer poczty wychodzącej (SMTP).
 9. Wpisz w polu Nazwa serwera: poczta.gd.pl, zaznacz opcję Używaj idendyfikatora użytkownika i hasło i w polu Użytkownik wpisz:gd-kowalski. Następnie kliknij OK.
 10. W tym momencie program Mozilla – Kurier Poczty jest gotowy do wysyłania i odbierania wiadomości.


Konfiguracja poczty e-mail w The BAT

Poniższy opis konfiguracji skrzynki pocztowej w kliencie pocztowym The BAT odnosi się do wersji 1.62. Jako przykład przedstawimy sposób konfiguracji ww. programu do odbioru poczty z naszego sewera.

 1. W uruchomionym programie The BAT wybierz z menu Konto opcję Nowe
 2. Wpisz Nazwę konta: Skrzynka w GD i kliknij Dalej.
 3. Wpisz Pełną nazwę: Jan Kowalski, Adres e-mail: jan.kowalski@gd.pl i kliknij Dalej.
 4. Wpisz w polach Serwer SMTP: poczta.gd.pl i Serwer POP3: poczta.gd.pl i kliknij Dalej.
 5. Wpisz Użytkownika: gd-kowalski i Hasło: M0je-Ha5loo i kliknij Dalej.
 6. Teraz wybierz rodzaj posiadanego połączenia z siecią Internet (LAN, połączenie modemowe) i kliknij Dalej.
 7. Sprawdzamy ustawienia konta i kończmy podstawowy etap konfiguracji.
 8. Ponownie wejdź do menu Konto i wybierz Właściwości.
 9. W zakładce Serwery, w sekcji Wysyłka poczty, kliknij Autoryzacja.
 10. Zaznacz opcję: Sprawdzaj autoryzację dla SMTP oraz Użyj ustawień jak dla pobierania poczty, OK i OK i już można używać programu.


Konfiguracja poczty e-mail w Opera

Poniższy opis konfiguracji skrzynki pocztowej w kliencie pocztowym Opera odnosi się do wersji 7.0.. Jako przykład przedstawimy sposób konfiguracji ww. programu do odbioru poczty z naszego sewera.

 1. W uruchomionym programie Opera wybierz z menu Mail opcję New account.
 2. Zaznacz opcję:Mail POP i kliknij Next.

 3. Wpisz Pełną nazwę (Real Name): Jan Kowalski, Adres e-mail (Mail address): jan.kowalski@gd.pl i kliknij Next.

 4. Wpisz Nazwę konta (Login name): gd-kowalski i Hasło (Password):M0je-Ha5loo i kliknij Next.

 5. Wpisz w polach Incoming server: poczta.gd.pl i Outgoing server: poczta.gd.pl. Odznacz również opcję: Leave mail on server, a następnie kliknij Finish.

 6. Ponownie wejdź do menu Mail, wybierz Manage Accounts, zaznacz konto i kliknij Edit.
 7. W zakładce Servers, w sekcji Outgoing SMTP server,wpisz User name i Password tak jak dla poczty przychodzącej.

 8. Teraz jeszcze OK i OK i już można używać programu.


Konfiguracja poczty Samsung E-mail (Android)

 1. W aplikacji Samsung E-mail wybierz opcję Inne.
 2. Wpisz swój E-mail i Hasło i kliknij Konfig. ręczna.
 3. Wybierz typ konta: Konto POP3.
 4. Wypełnij odpowiednie pola w "Ustawieniach serwera" według poniższego schematu i kliknij Zaloguj się.
 5. Aplikacja E-mail jest gotowa do wysyłania i odbierania wiadomości.


Konfiguracja poczty K-9 Mail (Android)

 1. W aplikacji K-9 Mail przy pierwszym uruchomieniu automatycznie uruchomi się operacja dodawania nowego konta. Wpisz swój adres w pole Adres e-mail" i kliknij Ustaw ręcznie.
 2. Wybierz rodzaj konta: POP3 i kliknij Dalej.
 3. Następnie wypełnij odpowiednie pola w "Serwer poczty przychodzącej" (według poniższego schematu) i kliknij Dalej.
 4. Analogiczną operację wykonaj w "Serwer poczty wychodzącej" i kliknij Dalej.
 5. Następnie ustaw Opcje konta według swoich preferencji i Dalej.
 6. Na koniec wpisz swoje imię oraz nazwisko i Gotowe.
 7. Aplikacja K-9 Mail jest gotowa do wysyłania i odbierania wiadomości.Informacje

Windows XP + Outlooki = Błąd połączenia SSL

W związku z ciągłym polepszaniem naszych usług i dbaniem o bezpieczeństwo danych wszystkich naszych klientów aktualizujemy do najnowszej wersji biblioteki OpenSSL na wszystkich serwerach.

Niestety użytkownicy niewspieranego Windowsa XP i starych Outlooków, całe szczęście nieliczni, będą mieć problemy z szyfrowanymi połączeniami SSL.

więcej »


Nie możesz wysyłać poczty? Multimedia Polska kolejnym dostawcą internetu blokującym port 25

Korzystasz z łączy internetowych od Netii i nie możesz wysyłać poczty - zmień port dla usługi SMTP w swoim programie pocztowym na 587 lub 465 dla połączeń szyfrowanych SSL.

więcej »


Uwaga, ta strona używa COOKIES

Strona www.gd.pl korzysta z plików cookies.
Wykorzystywane są tylko i wyłącznie do poprawnego działania usługi czytania i wysyłania poczty przez naszą stronę.

więcej »


© 1997-2024 gd.pl Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.